Fotografia zamieszczona w książce "Dzieje jednej wsi polskiej", W.Karczewski, Lisków 1937, między s. 72 a 73.