Antoni Ponikowski, fotografia portretowa (A. Masłowski)