Antoni Ponikowski, fotografia portretowa (fot. Saryusz Wolski)