Fotografia opublikowana w książce: M. Orlicz, Polski teatr współczesny. Próba syntezy, Warszawa 1935, s. 354.