Fotografia opublikowana w 1894 roku w artykule L. Lepszego "Wspomnienie pośmiertne o św. p. Antonim Ryszardzie", Kraków 1894 (osobne odbicie z nr 1 i 2 „Wiadomości Numizmatyczno-Archeologicznych”), s. 3.