Antoni Schneider "Encyklopedya do krajoznawstwa Galicyi pod względem historycznym, statystyczym, topograficznym" (strona tytułowa)