Antoni Schneider "Przewodnik po Lwowie" (strona tytułowa)