Obraz olejny z 1819 roku. Znajduje się w Litewskim Muzeum Sztuki. 

Źródło kopii cyfrowej; Wikimedia Commons.