Fotogrfaia Czesława Chwiszczaka ze zbiorów Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego.