Fotografia Czesława Chwiszczuka ze zbiorów Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego.