Przy aparacie widoczny jego portret. 

Fotografia wykonana w maju 1938 roku.