Fotogradia wykonana we wrześniu 1927 roku w Instytucie Chemicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.