Prof. Tadeusz Estreicher przy aparacie do skraplania powietrza wynalazku prof. Karola Olszewskiego. Widoczny portret Karola Olszewskiego.

Fotografia wykonana w maju 1938 roku.