Rysunek kredką Stanisława Wyspiańskiego z 1896 roku.