Książka wydana w 1. poł. XVI wieku, która była własnością Ludwika Hieronima Morstina.