Fotografia opublikowana w książce A. M. Skałkowskiego "Bazar poznański. Zarys stuletnich dziejów (1838-1938)",  wydanej w Poznaniu w 1938 r. (s. 61).