Pierwsza strona "Tygodnika Ilustrowanego z 1878 roku nr 128 s. 353.