Artykuł o Chryzantym Opackim w "Tygodniku Ilustrowanym" (1875)