"Tygodnik Illustrowany" z 10.05.1862 roku, nr 137. 

Źródło kopii cyfrowej: http://www.bilp.uw.edu.pl/ti/1862/foto/n181.htm.