"Tygodnik Ilustrowany"  z 1879 roku, nr 164, s. 97.