Strona tytułowa "Tygodnika Ilustrowanego " z 1867, nr 402 s. 265.