Tytułowa strona numeru 195 "Tygodnika Illustrowanego" z dnia 23.09.1871 r,  (s. 145).