Od lewej: Tadeusz Sygietyński, kierownik muzyczny, dyrygent, Józef Grodnicki, kierownik artystyczny, Rysiewski, artysta malarz, dekorator.