Figura przeznaczona była na wolnostojącą dzwonnicę przy Kościele Zmartwychstania Pańskiego w Poznaniu.  Zdjęcie wykonano w lipcu 1939 roku.