Obraz olejny  Jana Matejki z 1872 roku. Znajduje się w Muzeum Uniwerstytetu Jagiellonskiego w Krakowie.