Litografia wykonana po 1853 roku ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.  Źródło kopii cyfrowej: http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=8692&from=&dirids=1.