Miedzioryt Georga Paula Buscha z okresu po 1733 r.