Obraz olejny na półtnie z około 1815 roku. Znajduje się w Muzeum Narodowym w Poznaniu. 

Źródło kopii cyfrowej:  artyzm.com.