Obraz olejny z około 1675 roku, znajduje się w Muzeum Narodowym w Gdańsku. 

Żródło kopii cyfrfowej: Wikimedia Commons.