Rysunek z 1905 roku. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.