Obraz olejny na półtnie zaginiony podczas wojny. 

Źródło: Wydział Strat Wojennych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.