Obraz olejny na płótnie utracony w czasie wojny. 

Źródło: Wydział Strat Wojennych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.