Obraz olejny namalowany około 1896 roku.  Dzieło znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie. 

Źródło kopii cyfrowej; Wikimedia Commons.