Obraz olejny z 1918 roku namalowany na podstawie fotografii z połowy 1916 roku.  Dzieło jest własnością Muzeum Narodowego w Krakowie. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.