Obraz olejny z 1900 roku z kolekcji Muzeum Mazowieckiego w Płocku.