Litografia z 1833 roku opublikowana w Litografii de Villaina.  Rycina z książki  J. Straszewicza "Die Polen und die Polinnen der Revolution vom 29 November 1830", wydanej w Stuttgarcie w latach 1832-1837, (tabl. 43).