Rycina z książki Piotra Pękalskiego "Żywoty świętych patronów polskich", wydanej w Krakowie w 1862 roku.