Obraz z 1924 roku. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons (skan z książki Dimitrija Szelesta "Lwowska Galeria Obrazów", Auriga, 1990).