Grupa uczestników balu. Widoczni m.in.: Marian Rentgen z żoną (z lewej), Kazimierz Krukowski (3. z lewej) trzyma za rękę Helenę Grossównę, Janina Morska (4. z prawej), Zofia Terne (3. z prawej), Ferdynand Jarossy (2. z prawej) i Michał Znicz (1. z prawej).