Wojewoda poznański Roger Raczyński (trzeci z lewej) i wicemiss Polonia Larisa Wińkowska w otoczeniu dziennikarzy na balu prasy.