Grupa uczestników balu przy stoliku. Widoczni od prawej: gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski, aktorka Zula Pogorzelska i poeta Antoni Słonimski.