Pani Halina Konopacka-Matuszewska w towarzystwie m.in. mjr. Władysława Ziemiańskiego. Fotografia pozowana z lat 1930-1939.