Fotografia Tadeusza Biernackiego ze zbiorów Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego.