Rycina z publikacji "Album Wileńskie",  ser. 1, wydanej przez J. K. Wilczyńskiego w Paryżu w latach 1845-1875.