Rycina z tomu 4 "Dzieł dramatycznych" Wojciecha Bogusławskiego, wydanego w Warszawie w 1821 roku.