Pocztówka wydana po 1933 roku.  Widoczne trumny ze szczątkami króla Aleksandra Jagiellończyka, królowych Elżbiety Austriaczki i Barbary Radziwiłłówny oraz urna ze szczątkami króla Władysława IV w prowizorycznym mauzoleum proj. J. Hoppena w kapl. Wołłowiczowskiej katedry wileńskiej.