Drzeworyt z 1606 roku.  Rycina z książki K. Chodkiewicza "Błogosławiony Stanisław Kostka z Rostkowa Societatis Jesu...," wydanej w Krakowie.