Portret autorki i strona tytułowa książki wydanej w 1891 roku w Krakowie i w Petersburgu przez G. Gebethnera.