Benedykt Roszkowski "Jasnie wielmozney pani [...] Teressie, hrabinie z domu Potockich Opalenski, woiewodzinie sieradzkiey,staroscinie bolesławskiey [...]." (strona tytułowa)