Benedykt Roszkowski "Kazanie na installacyi [...] xiędza Jana Hroznaty na Rakowie Rakowskiego infułata proboszcza strzelińskiego y łęczyckiego roku Pańskiego 1771, dnia 20. stycznia" (strona tytułowa)